Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

18/09/2019

 Khai trương CHI NHÁNH CẦN THƠ Tuyển Dụng 02 Nhân viên TƯ VẤN Khóa học: ➡️ Mô tả công việc: Tư vấn cho khách hàng về các khóa học của trung tâm Truyền thông và thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh Chăm sóc học viên và theo dõi quá trình học tập của […]

DIGITAL MARKETING

17/09/2019

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển […]

GIẢNG VIÊN IELTS (FULLTIME)

17/09/2019

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển […]

GIẢNG VIÊN IELTS (PARTTIME)

17/09/2019

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển […]

TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH

17/09/2019

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển […]

TƯ VẤN TUYỂN SINH (PARTTIME)

17/09/2019

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển […]