Why CBS?

Tại sao bạn chọn CBS? (Why CBS?)

  • Thấu hiểu được nhu cầu của học viên và xã hội, CBS đang trong quá trình phát triển trở thành 1 trong những trung tâm đào tạo tốt nhất tại Việt Nam, nên các CBSer luôn được thử thách, được học hỏi, và tiếp cận với nền giáo dục toàn cầu. Kết nối cũng các tập đoàn đa quốc gia khu vực và thế giới, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho học viên và bản thân.
  • Công việc ý nghĩa, giúp phát triển bản thân, và cùng với trung tâm khai thác sức mạnh của các dịch vụ giáo dục nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học nhằm khai thác và phát triển nguồn lực bền vững.
  • Tạo dựng văn hóa ghi nhận, công nhận thành quả đóng góp của từng cá nhân.