Whom do we look for?

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên để cùng nhau xây dựng và phát triển gia đình CBSer? (Whom do we look for?) 

◊Our clients benefit from your experience◊

Chúng tôi luôn tạo cơ hội giúp bạn khám phá và phát huy điểm mạnh của bạn. 

Bạn sẽ tìm thấy những phẩm chất phổ biến ở những CBS-ers của chúng tôi như: 

  • Có niềm đam mê với dịch vụ giáo dục toàn cầu
  • Có tinh thần trách nhiệm, cam kết trong công việc 
  • Sở thích cá nhân đa dạng và theo đuổi mục tiêu

ba nhân tố tạo nên khung năng lực của CBS-ers mà chúng tôi luôn tìm kiếm:

  • Thái độ: Kiên trì, có trách nhiệm, ham học hỏi, đổi mới sáng tạo. Chúng tôi đánh giá cao những người có đam mê nhằm đóng góp lợi ích cho khách hàng và cống hiến, gắn kết công ty. 
  • Kiến thức: tài chính, kinh doanh, nhân sự.
  • Kỹ năng: hợp tác nhóm, dịch vụ WOW