THE STUDENT STARTUP CLUB

Ngày đăng: 01/09/2015

THE STUDENT STARTUP CLUB (SSC)

Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp Là một đơn vị phi lợi nhuận, SSC mang những giá trị cốt lõi sau:

Khuyến khích tiềm năng khởi nghiệp trong sinh viên.

Đào tạo và chia sẽ những kinh nghiệm, hướng dẫn sinh viên để có định hướng đúng đắn trên hành trình khởi nghiệp. Khẳng định giá trị bản thân mang lại hiệu quả cao trong cộng đồng và xã hội.

SSC mong muốn người trẻ hướng đến ý thức làm giàu chân chính, chia sẻ sự giàu có tinh thần và vật chất cho cộng đồng. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà CBS hướng đến.

Ban điều hành SSC & Ban cố vấn

IMG_1205 IMG_1234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *