STUDY ABROAD

Với mạng lưới các Trường Đại học đối tác lớn trên thế giới, CBS cung cấp dịch vụ tư vấn chọn chương trình học từ Cử nhân đến Tiến sĩ, tư vấn làm hồ sơ xin học bổng, tư vấn hồ sơ xin visa và hỗ trợ tư vấn định cư cho sinh viên có nhu cầu.