STARTUP

Kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp các trường cao đẳng, đại học,… tổ chức các cuộc thi tìm kiếm dự án khởi nghiệp.

Hỗ trợ xây dựng các dự án tiềm năng, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp.

Góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư Sillicon Valley Việt Nam hiệu quả, là nền tảng vững chắc cho đầu tư và phát triển.

Vì sao chọn CBS Startup ?

I. Vì sao tham dự khoá học?

Chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cũng như mang đến những trải nghiệm thực tiễn từ kinh nghiệm trên thương trường Việt Nam và Quốc tế.

Chương trình được xây dựng với tham vọng trở thành hoạt động thường niên được phối hợp thực hiện cùng với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư tại các địa phương, tiến tới mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư Sillicon Valley Việt Nam hiệu quả, là nền tảng vững chắc cho đầu tư và phát triển.

II. Mục tiêu và kết quả khoá học:

Mục tiêu khoá học:

Khoá đào tạo và huấn luyện được thiết kế không phải với mục đích dạy kinh doanh. Vì thực tế, khởi nghiệp đồng nghĩa với sáng tạo ra cái mới chưa từng có trên thị trường, liên tục đưa ra các giả định và học hỏi, điều chỉnh từ khách hàng để tìm ra sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trước khi cạn kiệt nguồn lực và thời gian.

Khoá đào tạo và huấn luyện không khuyến khích khởi nghiệp bằng mọi giá nhưng giúp hình thành tư duy khởi nghiệp, thay đổi tư duy, sáng tạo thay đổi thế giới. 

Kết quả cụ thể:

Sau khoá đào tạo và huấn luyện, học viên có thể:

[Đào tạo]: Gồm 3 buổi và 6 module

(1) Giới thiệu hành trình khởi nghiệp (Introduction)

(2) Ý tưởng và mô hình kinh doanh (Ideas and business model canvas)

(3) Suy nghĩ sáng tạo và định vị giá trị (Design thinking and value propositioning)

(4) Nguyên cứu khách hàng, S&M khởi nghiệp (Customer research, Entrepreneurial S&M)

(5) Xây dựng đội ngũ và Lean startup

(6) Tài chính khởi nghiệp, VCs và gọi vốn đầu tư

[Huấn luyện]

Ba buổi làm việc trực tiếp với chuyên gia dựa trên ý tưởng của chính nhóm khởi nghiệp sẽ giúp doanh nhân khởi nghiệp giải quyết được các vấn đề sau:

  • Cụ thể hoá ý tưởng thành mô hình kinh doanh khả thi và có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch kinh doanh cụ thể
  • Nghiên cứu khách hàng, thị trường và định vị giá trị cốt lõi doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng vốn và thuyết phục nhà đầu tư     

Phần bàn tròn thảo luận sẽ giúp doanh nhân khởi nghiệp cập nhật các xu hướng khởi nghiệp mới tại Việt Nam và trên thế giới. Sự kiện tốt nghiệp sẽ là cơ hội cho các nhóm khởi nghiệp thuyết phục nhà đầu tư, tìm đối tác và gọi vốn từ cộng đồng chuyên gia MPC và tại địa phương. 

III. Cấu trúc chương trình: 

Chương trình được xây dựng theo hướng người học là trung tâm. Từ buổi học đầu tiên mỗi học viên phải chuẩn bị một ý tưởng kinh doanh cho riêng mình, hoàn thiện thành mô hình kinh doanh theo tiến độ các buổi học. Các ý tưởng này sẽ được chọn lọc dần và cuối cùng 12 ý tưởng khởi nghiệp (4-5 thành viên mỗi nhóm) sẽ được lựa chọn để tham dự vào phần 2: huấn luyện. 10/12 dự án xuất sắc sẽ được báo cáo tốt nghiệp trước ban giám khảo và nhà đầu tư để nhận được học bổng và cơ hội được đầu tư.

Học viên được yêu cầu chủ động, tham gia tích cực trong thảo luận và làm việc nhóm, phát triển khả năng lãnh đạo, thuyết phục, thuyết trình, và lên kế hoạch, là cơ sở vững chắc cho khởi nghiệp kinh doanh sau này. 

IV. Điều gì không được dạy từ khoá học?

Đây không phải là chương trình dạy kinh doanh, những nội dung chi tiết cụ thể nằm ở các chương trình đào tạo chi tiết và chuyên biệt hơn. Và đặc biệt, chương trình này cũng không nhằm mục đích đào tạo khởi sự doanh nghiệp. Khởi nghiệp khác với khởi sự kinh doanh vừa và nhỏ ở chỗ khởi nghiệp là thử nghiệm, tạo ra cái mới trong điều kiện nguồn lực có giới hạn. Mục tiêu của khởi nghiệp không phải là doanh thu, là lợi nhuận, mà là tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới nhằm giải quyết những vấn đề khách hàng đang gặp phải. Cái đích của hành trình khởi nghiệp là tìm ra một sản phẩm, dịch vụ thực sự khách hàng cần, xây dựng được một mô hình kinh doanh có thể tồn tại bền vững và phát triển, sau đó mới nghĩ tới các mục tiêu khác như doanh thu và lợi nhuận.