STARTUP

Kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp các trường cao đẳng, đại học,… tổ chức các cuộc thi tìm kiếm dự án khởi nghiệp.

Hỗ trợ xây dựng các dự án tiềm năng, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp 

Góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư Sillicon Valley Việt Nam hiệu quả, là nền tảng vững chắc cho đầu tư và phát triển.