SHORT TRAINING COURSE

Với đội ngũ các giáo sư uy tín trên thế giới, đội ngũ trợ giảng am hiểu tình hình địa phương, chương trình đào tạo được phát triển bởi các Đại học hàng đầu, CBS cung cấp các khóa học giúp học viên quốc tế hóa trình độ của mình.