Quy định của khóa học

Nhằm đảm bảo cho sự thành công của học viên, CBS  mong rằng các học viên luôn tuân theo những nội quy như sau:

Đi học đúng giờ

Học viên đến lớp ít nhất 5 phút trước khi lớp học bắt đầu. Nếu đến muộn, vui lòng nhẹ nhàng vào lớp và nhanh chóng tìm chỗ ngồi, tránh làm ảnh hưởng đến giáo viên và các học viên khác. Học viên đến muộn vào giữa bài học nghe phải chờ đến khi bài nghe kết thúc mới được vào lớp.

Trong trường hợp khẩn cấp, học viên cần thông báo cho nhân viên tại Trung tâm hoặc trợ giảng (qua điện thoại). Nếu học viên không đến và không thông báo, Trung tâm có quyền đánh dấu vắng buổi học đó sau 15 phút.

Tắt điện thoại

Học viên tắt chuông điện thoại hoặc đặt ở chế độ yên lặng khi vào lớp. Vui lòng không nghe điện thoại hoặc nhắn tin trong giờ học. Trong trường hợp bắt buộc cần trả lời điện thoại học viên có thể xin ra khỏi lớp. Các học viên lặp đi lặp lại việc gián đoạn lớp học dù đã được giáo viên nhắc nhở, sẽ bị đình chỉ học và không được bồi hoàn học phí.

Bảo quản tài sản chung của Trung tâm

Học viên không được viết, vẽ lên tường, bàn, ghế hay làm hư hại các cơ sở vật chất được trang bị trong lớp học. Nếu hư hại do vô tình, cần phải được thông báo ngay cho nhân viên Trung tâm. Tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ có mức bồi thường cho từng hành vi cụ thể.

Làm bài tập về nhà

Học viên phải hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, ghi chú bài tập và thời hạn hoàn thành từng loại bài tập, việc này rất quan trọng cho việc học. Nếu học viên không làm bài tập về nhà đúng hạn quá 20%, giáo viên có quyền từ chối không cho học viên vào trong lớp hoặc từ chối chấm bài của học viên. Học viên sẽ không được hoàn học phí nếu vi phạm.

Nghỉ học

Đối với các lớp, học viên nghỉ học cần báo trước 24h. Học viên chỉ được phép nghỉ học/ trì hoãn việc học không quá 20% số buổi đăng ký. Quá số thời gian này, quyền học tập của học viên tại CBS sẽ bị hủy bỏ.

Học viên nghỉ học vì lý do cá nhân phải chủ động lấy tài liệu từ nhân viên CBS trước khi học bài học tiếp theo. Ngoài ra học viên cần mượn vở của các bạn khác trong đó ghi các lưu ý và tip của bài học.

Các lớp học trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ của giáo viên sẽ được thông báo cho học viên cùng với sự thay đổi về lịch học. CBS sẽ cố gắng thông báo cho học viên về việc này trước khi khóa học bắt đầu.

Trong trường hợp giáo viên bị ốm, CBS sẽ hoãn buổi học (thông báo cho học viên sớm nhất có thể) hoặc sẽ có giáo viên khác dạy thay. Buổi học bị hủy vì lý do từ phía giáo viên hoặc do mất điện sẽ được dạy bù, và CBS sẽ thông báo lịch học cho học viên sớm nhất có thể.

Nếu học viên nghỉ quá 20% số buổi học, giáo viên có quyền từ chối không cho học viên làm bài thi cuối khóa và coi như học viên đó không hoàn thành khóa học.

Tham gia các khóa kiểm tra định kì.

Học viên trong quá trình học tập tại CBS, phải hoàn thành đủ tất các các bài kiểm tra giữa kì và cuối kì, nếu không CBS sẽ không đánh giá trình độ học tập của học viên, có quyền không đảm bảo chất lượng cuối khóa.

Tham gia khóa học trình độ cao hơn

Học viên học tập tại CBS, sẽ được tham gia khóa học trình độ cao hơn dựa vào kết quả kiểm tra kết thúc khóa học.

Tất cả các học viên phải tham gia ít nhất 80% số buổi học và đạt kết quả kiểm tra cuối khóa. Học viên còn được đánh giá bởi quá trình tham gia khóa học và khả năng hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn. Học viên có thể tìm lời khuyên từ giáo viên để lựa chọn được khóa học phù hợp nhất.         

Học viên cam kết thực hiện các điều trên khi tham dự khóa học.