PROFESSIONAL CERTIFICATE

Là mục tiêu chiến lược, nhằm đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp, giúp học viên đủ sức cạnh tranh ở thị trường toàn cầu. Gia nhập đội ngũ nhân lực cao cấp trên thế giới và học tập kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Tổ chức đào tạo các chứng chỉ nghề chuyên nghiệp, bổ sung trình độ chuyên môn cho học viên trong các lĩnh vực tài chính, kế toán như CPA, CFA, ACCA…

Là mục tiêu chiến lược, nhằm đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp, giúp học viên đủ sức cạnh tranh ở thị trường toàn cầu. Gia nhập đội ngũ nhân lực cao cấp trên thế giới và học tập kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Hiện tại CBS đã xây dựng và hoàn thành bộ chương trình đào tạo CFA, dự kiến tuyển sinh và mở khóa đào tạo vào đầu năm 2017.

Kết nối cùng các CFA Charter holder và các chuyên gia tài chính trong nước và thế giới nhằm xây dựng chương trình đào tạo chất lượng. Xây dựng kênh thông tin riêng cho chương trình tại www.cfa.cbs.com.vn giúp học viên năm rõ thông tin và được tư vấn cụ thể trước khi tham dự vào khóa học.

Đào tạo đầy đủ các cấp độ từ Level 1 đến Level 3, kết nối cùng các tổ chức khảo thí CFA giúp học viên xây dựng lộ trình học tập và đăng kí phù hợp.

Xây dựng môi trường kết nối cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, giúp học viên ngoài việc học tập chuyên môn được tiếp cận với các lình vực tài chính hiện tại trên thị trường.

Liên kết cùng chương trình Massey – Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tổ chức các chương trình hội thảo định kì về tài chính, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán khuyến khích học viên quan tâm tham dự.

Nằm trong chiến lược đào tạo, chứng chỉ ACCA và CPA cũng là mục tiêu CBS xây dựng. Dự kiến chương trình hoàn thiện vào năm 2017 với sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược hiện tại từ ĐH Kinh tế TP.HCM – Việt Nam, ĐH Woosong – Hàn Quốc, ĐH Massey – New Zealand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *