Lựa chọn khóa học phù hợp

CBS hiện đang xoay trục trọng tâm từ một trung tâm tổ chức đào tạo thành nơi gắng kết giữa người sử dụng dịch vụ (người học) với người cung cấp dịch vụ (các đơn vị, cá nhân giảng dạy) về anh ngữ bằng những thế mạnh vốn có như:

Đối với Người cung cấp dịch vụ: CBS cung cấp các cơ sở pháp lý, hệ thống quản lý cần thiết cho việc vận hành lớp học, chương trình học, hỗ trợ chuyên môn, giáo trình. Mặt khác tuyển sinh, chăm sóc sinh viên trong suốt quá trình học.

Người học có thể chủ động lựa chọn thời gian, giảng viên, thể loại bài học phù hợp với nhucaauf của mình. Sự linh hoạt của khoá học là ưu điểm vượt trội giúp học viên dù bận rộn đến đâu cũng có thể đạt được hiệu quả học tập cao nhất qua những giờ học trực tiếp cùng các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy anh ngữ