Huy

Ngày đăng: 08/04/2002

Mình đã luyện IELTS tại CBS  đã cho mình một kết quả như kết quả mình mong muốn như ban đầu là 6.5. Có rất nhiều nơi học IELTS nhưng theo kết quả mình vừa đạt được ngày 28/02 vừa rồi, thì bản thân mình thấy ở đây có một môi trường tốt để học tập, các Thầy cô đều tận tâm và dạy rất kĩ. Đúng là ở đâu cũng có khen có chê, sơ xuất thì nói là thiếu trách nhiệm, nhiều bạn chưa thử thì rút lui. Nói chug CBS là nơi cho bạn sự tự tin khi học IELTS với cam kết đầu ra. Ngày xưa chưa học gặp Tây là né không. Giờ thì qươ mặt ra để có cơ hội luyện tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *