How CBS can help you develop?

Bạn sẽ phát triển như thế nào? (How CBS can help you develop?)

Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ và đào tạo cho tất cả các thành viên của công ty thông qua các chương trình onboarding, các hoạt động nhằm xây dựng tổ chức học tập và trải nghiệm định hướng khách hàng.

 Lộ trình phát triển của bạn gắn liền với 4 nhân tố tạo nên nhân tài của chúng tôi: 1. Năng lực phù hợp, 2. Cam kết sẵn sàng cống hiến cho sự thành công của công ty, 3. Đóng góp nhất định vào sự thành công của công ty 4. Có niềm đam mê trong công việc, nhận thức được sự đóng góp của bản thân, giúp bạn hài lòng và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống

Chức danh

Nhân viên

Chuyên viên

Trưởng nhóm

Phó Phòng

Trưởng phòng

Giám đốc khối

Phó tổng

Giám đốc điều hành

Thời gian

1 năm

1-2 năm

2-3 năm

3-4 năm

4-6 năm

6-8 năm

8-10 năm

>10 năm