Sứ mệnh , Tầm nhìn

Sứ mạng

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS vừa là cầu nối trang bị cho học viên nền tảng kiến thức vững chắc, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong học viên,… tìm kiếm các cơ hội học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển từ đó giúp học viên phát triển toàn diện và thành công trong sự nghiệp của mình.

Tầm nhìn

Đến năm 2020 TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH – CBS trở thành 1 trong những trung tâm đào tạo tốt nhất tại Việt Nam, đảm bảo cho học viên tham dự khoá học có đủ năng lực cạnh tranh.

Trở thành đối tác đáng tin cậy của các quốc gia trên thế giới, giúp học viên tiếp cận nền giáo dục toàn cầu. Kết nối cũng các tập đoàn đa quốc gia khu vực và thế giới, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho học viên.

Giá trị cốt lõi

Thấu hiểu được nhu cầu của học viên và xã hội. Xây dựng cộng đồng kết nối trẻ, đội ngũ tiên tiến đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường