Cơ sở vật chất

Phòng chờ cho học viên

IMG_1143 IMG_1145 

  Phòng học

IMG_1130 IMG_1128 IMG_1124  Classroom Sing1

Thư viện 

Library Sing library hcmc

 Phòng sự kiện & lớp học

IMG_9193 IMG_9159 IMG_1179 IMG_1301