[ENGLISH] LỊCH KHAI GIẢNG

Ngày đăng: 14/09/2015

logo1

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA THÁNG 9/2015
*****

STT

KHÓA

CẤP ĐỘ

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

1

IELTS

Elementary 1

07/09

8 – 11am

Mon to Fri

279 NTP

2

Elementary 2*

14/09*

1 – 4 Pm

Mon to Fri

279 NTP*

3

PRE IELTS

29/9

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

4

IELTS 1

5/10

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

5

IELTS 2

5/10

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

6

TOEIC

Preparation 1

28/9

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

7

Preparation 2

20/10

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

8

Preparation 3

19/10

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

9

PRE TOEIC

29/9

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

10

PRE TOEIC

12/10

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

11

TOEIC 1

28/9

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

12

TOEIC 1

20/10

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

13

TOEIC 2

29/9

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

14

TOEIC 2

19/10

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

15

PRONUNCIATION

Pronunciation 1

21/9

7 – 9 pm

Mon Wed Fri

137C

16

Pronunciation 2

22/9

7 – 9 pm

Tue Thu Sat

137C

(*):  Lớp dự kiến

THANG ĐIỂM ĐẦU VÀO – ĐẦU RA

Khóa học TOEIC

Điểm đầu vào

Điểm đầu ra

Khóa học IELTS

PRE TOEIC

TOEIC 350+

 

TOEIC 1

TOEIC 350

TOEIC 500+

 

TOEIC 2
(TOEIC Preparation)

TOEIC 450

TOEIC 600+

PRE IELTS
(IELTS 4.5)

TOEIC 3
(TOEIC Advanced)

TOEIC 600

TOEIC 750+

IELTS 1
(IELTS 5.0)

 

   

IELTS 2
(IELTS 5.5)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *