CPA

Mục đích:

CẤP ĐỘ CƠ BẢN

Các bài thi ở cấp độ cơ bản giúp bạn chuẩn bị kiến thức cần thiết để có thể trở thành một hội viên dự bị. Bạn có thể chủ động đăng ký các môn theo thời gian và địa điểm thi phù hợp với mình.

 • Kinh tế học và thị trường
 • Kế toán cơ bản
 • Luật kinh tế cơ bản
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính và báo cáo tài chính
 • Kế toán quản trị

CHƯƠNG TRÌNH CPA

Bao gồm bốn môn học bắt buộc, hai môn tự chọn và yêu cầu về tích lũy kinh nghiệm thực tế sẽ cung cấp những kỹ năng giúp bạn nổi bật trong môi trường thực tế.

 • Đạo đức  nghề nghiệp và quản trị doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính
 • Kế toán quản trị chiến lược
 • Chiến lược toàn cầu và lãnh đạo doanh nghiệp
 • Môn tự chọn 1
 • Môn tự chọn 2

KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Để trở thành Hội viên CPA bạn cần 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan. Kinh nghiệm thực tế có thể được tích lũy trước, sau hoặc đồng thời với việc học các môn trong Chương trình CPA. Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp song song việc học và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Làm việc với Người hướng dẫn, bạn sẽ đạt được:

 • Kỹ năng nghiệp vụ
 •  Kỹ năng đạt hiệu quả cá nhân
 •  Kỹ năng kinh doanh
 •  Kỹ năng lãnh đạo

 

Thời gian: Tháng 01 & Tháng 06 hàng năm
Giáo viên: Chưa có
Đối tượng tham gia: Không bắt buộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *