Các Khóa Học

WRITING ADVANCED

MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC?

Bài thi IELTS Writing kiểm tra khả năng viết của bạn bằng cách đưa ra 2 dạng bài khác khác nhau trong phần Writing và bạn phải viết chúng trong một khoảng thời gian khá ngắn – một giờ để hoàn thành cả hai phần.Bạn có đang cảm thấy khó ăn ??? CBS mang đến […]

ĐỐI TƯỢNG
Học viên có IELTS từ 5.0
HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG GÌ?
CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
Xem chi tiết