CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC

Ngày đăng: 05/05/2015

TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau:
Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút.
Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.
Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Nghe hiểu: Bao gồm 100 câu
Hình ảnh: 10 câu
Hỏi và Trả lời: 30 câu
Hội thoại: 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)
Đoạn thông tin ngắn: 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đọc hiểu: Bao gồm 100 câu
Hoàn thành câu: 40 câu
Hoàn thành đoạn văn: 12 câu
Đoạn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)
Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

Với thang điểm từ 10-990, TOEIC Listening & Reading có thể đánh giá mọi trình độ sử dụng Anh Ngữ (Từ sơ cấp đến mức độ thành thạo như người bản ngữ) phù hợp với tất cả các vị trí công việc, từ lao động giản đơn đến cấp quản lý.

Chúc các bạn có 1 kì thi thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *