Activities

 Có những cách nào để nhận biết nhân tài trong doanh nghiệp? Làm thế nào để thu hút, phát triển và giữ chân người tài trong doanh nghiệp?

Tất cả lời giải được gói gọn trong khóa học TALENT IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT được giảng dạy bởi Thầy Nguyễn Minh Tâm
– Giảng viên của chương trình Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Massey, New Zealand
– National HR Director of Savills Vietnam
– Kinh nghiệm làm việc cho hơn 11 công ty, tập đoàn Đa Quốc gia: Coca-cola, Prudential, Coats,..

💥Khóa học đi sâu phân tích các tình tình huống thực tế từ những tập đoàn đa quốc gia từ đó áp dụng thực tiễn giải quyết bài toán nhân sự dựa vào các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại mà học viên đang công tác.